Fundatorzy

SEG_logoStowarzyszenie Emitentów Giełdowych (SEG) to prestiżowa organizacja dbająca o rozwój polskiego rynku kapitałowego oraz reprezentująca interesy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Służy środowisku emitentów wiedzą i doradztwem w zakresie regulacji rynku giełdowego oraz praw i powinności uczestniczących w nim spółek. Będąc organizacją ekspercką, zmierza do szerzenia i wymiany wiedzy umożliwiającej rozwój rynku kapitałowego i nowoczesnej gospodarki rynkowej w Polsce. Stowarzyszenie istnieje od 1993 roku, oferując spółkom członkowskim pomoc i konsultacje w zakresie wymogów prawnych, regulacji rynku, relacji inwestorskich.

Obecnie SEG skupia około 300 spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz alternatywnym rynku NewConnect, reprezentujących ponad 80 proc. kapitalizacji emitentów krajowych.

Stowarzyszenie podejmuje prace na rzecz rozwoju rynku kapitałowego, głównie za pomocą działań regulacyjnych i edukacyjnych.

SII_logStowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII) jest największą organizacją zrzeszającą inwestorów giełdowych w Polsce, która działa od 1999 roku i należy do europejskich organizacji inwestorskich Euroshareholders i Euroinvestors oraz Światowej Federacji Inwestorów WFIC.

Działalność Stowarzyszenia koncentruje się na wszechstronnym wsparciu inwestorów i opiera się na trzech głównych filarach:

  • Edukacja i analizy: konferencje i szkolenia (w tym największe w kraju WallStreet i Profesjonalny Inwestor), wydawnictwa (np. dwumiesięcznik Akcjonariusz, Biuletyn NewConnect), analizy giełdowe (m.in. Portfel SII, ATrakcyjne Spółki, Raporty IPO, Indeks Nastrojów Inwestorów);
  • Ochrona praw: ochrona praw inwestorów, bieżące interwencje, wsparcie prawne, uczestnictwo w walnych zgromadzeniach spółek publicznych, działalność opiniotwórcza i wpływanie na proces ustawodawczy;
  • Zniżki: oferowane przez partnerów Stowarzyszenia członkom SII (na: prowizje giełdowe, wydawnictwa, szkolenia itp.).
    Stowarzyszenie zrzesza obecnie ponad 11 000 członków, liczba ta ciągle rośnie z racji nieprzerwanego zapotrzebowania inwestorów na wszechstronne wsparcie w funkcjonowaniu na rynku kapitałowym.

Związek Maklerów i Doradców LogoZwiązek Maklerów i Doradców (ZMID) jest organizacją skupiającą osoby posiadające państwowe licencje maklerów bądź doradców inwestycyjnych. ZMID działa na podstawie ustawy o stowarzyszeniach i ma umocowanie w Ustawie o nadzorze nad rynkiem kapitałowym – jest reprezentatywną organizacją dla maklerów papierów wartościowych i doradców inwestycyjnych, co oznacza między innymi prawo do uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Komisji Nadzoru Finansowego.

Podstawowymi celami i zadaniami Związku, zgodnie ze statutem są:

  • ochrona interesów Członków Związku,
  • kształtowanie zwyczajów obrotu papierami wartościowymi i zasad etyki zawodowej maklerów i doradców,
  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych Członków Związku,
  • działalność edukacyjna w zakresie funkcjonowania rynku kapitałowego.

Do ZMID należy ponad 1500 członków.