OSR

Ogólne Standardy Raportowania (OSR-y) stanowią zbiory kierunkowych wskazań wspierających budowanie w spółkach indywidualnych procedur pozwalających na zbieranie, analizowanie i ocenianie cenotwórczości zdarzeń gospodarczych i korporacyjnych w celu ich przekazywania do publicznej wiadomości jako informacji poufnych.

OSR-y są opracowywane przy udziale instytucji zrzeszających różne grupy interesariuszy rynku kapitałowego.

OSR-1
Ogólny Standard Raportowania 1: Raportowanie Danych Finansowych

OSR-2
OGÓLNY STANDARD RAPORTOWANIA 2: RAPORTOWANIE BIEŻĄCYCH INFORMACJI POUFNYCH