Raporty niefinansowe

Fundacja wspiera spółki giełdowe oraz inne przedsiębiorstwa i organizacje w tworzeniu raportów niefinansowych. Część wsparcia realizujemy bezpłatnie, a wybrane spersonalizowane i bardziej skomplikowane działania wykonujemy odpłatnie.

 

Bezpłatne wsparcie Fundacji:

  • Przykład raportu niefinansowego opracowanego zgodnie z SIN (pobierz pdf)
  • Konsultacje dot. zakresu podmiotowego i przedmiotowego obowiązku rozszerzonego raportowania informacji niefinansowych
  • Konsultacje i wyjaśnienia dot. możliwości zastosowania SIN w przypadku danej spółki lub organizacji

 

Jeśli potrzebujesz konsultacji, zadzwoń do nas lub napisz (kontakt).

 

Usługi wsparcia świadczone odpłatnie:

  • Warsztaty szkoleniowe dot. raportowania niefinansowego
  • Badanie istotności w celu określenia, które zagadnienia niefinansowe są istotne w przypadku danej spółki lub organizacji
  • Przegląd i ew. opracowanie polityk dotyczących zagadnień niefinansowych
  • Opracowanie raportu niefinansowego zgodnie z SIN lub wg innych standardów i zbiorów wytycznych
  • Konsultacja konspektu lub weryfikacja pełnego raportu pod względem zgodności z wymogami ustawy o rachunkowości, dyrektywy 2014/95/UE oraz wytycznych Komisji Europejskiej dot. sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych

 

Usługi są realizowane przez zespół Fundacji oraz indywidualnie wybranych ekspertów zewnętrznych, zarówno z grona SEG ESG Partnerów, jak też innych doświadczonych w zakresie raportowania niefinansowego firm doradczych, kancelarii prawnych i firm audytorskich.

 

Zadzwoń do nas lub napisz (kontakt), żebyśmy mogli wspólnie określić, które z tych usług i w jakim zakresie mogą być przydatne dla Twojej spółki lub organizacji.