Rada Fundacji

dr Mirosław Kachniewski – Przewodniczący Rady Fundacji

Dr Mirosław Kachniewski

Dr Mirosław Kachniewski

Dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.
Od 2007 – pracownik Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych
Od 2010 – członek Rady Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości
1995-2010 – pracownik Katedry Finansów Międzynarodowych SGH
2008 – członek Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych
1996 -2007 – pracownik Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (od 19.09.2006 Komisji Nadzoru Finansowego).
Uczestnik staży w wielu instytucjach (w tym w organach nadzoru) rozwiniętych rynków kapitałowych. Prelegent na wielu międzynarodowych seminariach i konferencjach. Uczestnik prac mających na celu rozwój rynków kapitałowych w innych krajach (m.in. w Bułgarii i na Ukrainie).
Autor kilkudziesięciu publikacji poświęconych zagadnieniom rynku kapitałowego oraz liberalizacji form świadczenia usług finansowych i przepływów kapitałowych. Autor kilkudziesięciu felietonów rocznie poświęconych zagadnieniom makroekonomicznym i bieżącym wyzwaniom polskiego rynku kapitałowego oraz notowanych spółek.

Paweł Cymcyk

dr Paweł Cymcyk

Paweł Cymcyk

Doświadczony makler papierów wartościowych i analityk od ponad 8 lat bezpośrednio związany z rynkami finansowymi. Od 2008 roku członek Związku Maklerów i Doradców, w którym w kolejnych kadencjach pełnił funkcję Członka Zarządu, Sędziego Sądu Dyscyplinarnego, oraz Członka Komisji Rewizyjnej. Prelegent wielu konferencji poświęconych inwestycjom, a także trener prowadzący szkolenia z zarządzania portfelem inwestycyjnym, rynków kapitałowych, papierów wartościowych, makroekonomii, matematyki finansowej oraz aspektów psychologicznych inwestycji. W 2007 roku uzyskał licencję maklera papierów wartościowych z uprawnieniami do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego, a w 2013 roku międzynarodowy tytuł Chartered Financial Analyst przyznawany przez CFA Institute. Z wykształcenia informatyk i matematyk, a z pasji przewodnik po rynkach finansowych, który na szkoleniach dla maklerów, analityków oraz doradców zgromadził już ponad 10 tysięcy osób.

Jarosław Dominiak

Dr Jarosław Dominiak

Dr Jarosław Dominiak

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Absolwent Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Uczestnik podyplomowych studiów z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem (SGH w Warszawie) oraz Zarządzania Finansami MSP (AE we Wrocławiu). Inicjator i pierwszy prezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Od 2000 roku stypendysta i członek amerykańskiej organizacji Ashoka –Innovators for the Public. Specjalizuje się w tematyce klubów inwestorskich i komunikacji finansowej. Od 2000 r. przedstawiciel krajowych organizacji inwestorskich w World Federation of Innvestors Corp.
Od lipca 2011 członek stałej grupy doradczej (Securities and Markets Stakeholder Group) przy ESMA-European Securities and Markets Authority w Paryżu. Członek wielu gremiów środowiskowych oraz rad konsultacyjnych powoływanych przez Ministra Finansów oraz Ministra Skarbu Państwa (m.in. Rada Rozwoju Rynku Finansowego, Rada ds. prywatyzacji GPW w Warszawie, Rada Akcjonariatu Obywatelskiego przy Ministrze Skarbu Państwa), członek zespołu konsultacyjnego utworzonego w ramach prac nad projektem Kodeksu Nadzoru Korporacyjnego Polskiego Forum Corporate Governance, członek jury konkursu na najlepszą stronę internetową spółki giełdowej oraz członek kapituły na najlepszy raport roczny spółki giełdowej. Od 2007 sędzia Sądu Giełdowego przy GPW. W latach 2009-2011 członek zarządu organizacji Euroshareholders w Brukseli, od 2013 roku członek zarządu organizacji EuroFinuse w Brukseli opiniującej m.in. akty prawne z zakresu rynku kapitałowego dla Komisji Europejskiej. Wykładowca na studiach podyplomowych relacji inwestorskich i komunikacji finansowej – SGH w Warszawie. Prelegent podczas licznych szkoleń i konferencji z dziedziny rynku kapitałowego oraz autor kilkuset komentarzy i artykułów w mediach finansowych. Członek rad nadzorczych spółek publicznych (obecnie członek RN DGA SA w tym członek komitetu audytu RN DGA SA, RN IMS, RN Grupa Trinity SA).

Monika Kaczorek

Monika Kaczorek

Monika Kaczorek

Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów kadencji 2015-2019, Partner międzynarodowej sieci audytorsko-doradczej Mazars, wiceprezes zarządu Mazars Audyt Sp. z o.o.

Monika Kaczorek posiada uprawnienia biegłego rewidenta oraz doradcy podatkowego. Dysponuje długoletnim i ugruntowanym doświadczeniem w badaniu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, koordynuje projekty audytowe, nadzoruje realizacje strategicznych projektów takich jak fuzje, przejęcia, due diligence, wprowadzanie spólek do publicznego obrotu. Manager posiadający szeroką wiedzę teoretyczną i bardzo bogate doświadczenie praktyczne ze stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (MSSF, US GAAP). Doradza podmiotom z różnych sektorów gospodarki, głównie zakładom ubezpieczeń, instytucjom finansowym i emitentom giełdowym. Lider Risk Management Mazars w Polsce, członek Mazars Task Force IFRS oraz zespołów kontroli jakości w grupie Mazars.

Przewodnicząca Komisji ds. współpracy międzynarodowej KIBR, członek Komitetu Redakcyjnego przy Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce ds. MSSF edycji 2011, 2013 i 2016, a także MSRF edycji 2010. Członek kapituły konkursu „Best Annual Report” organizowanego dla spółek publicznych przez Instytut Rachunkowości i Podatków.

Prelegentka na licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach z zakresu finansów, zarządzania i rachunkowości. Autorka wielu publikacji z zakresu audytu i zarządzania finansowego. Absolwentka Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych na kierunku Marketing i Zarządzanie w Szkole Głównej Handlowej oraz na kierunku Psychologia Biznesu w Akademii Leona Koźmińskiego.

Zarząd Fundacji

Piotr Biernacki – Prezes Zarządu Fundacji

Piotr Biernacki

Piotr Biernacki

Piotr Biernacki od niemal 20 lat zajmuje się komunikacją na rynku kapitałowym. Specjalizuje się w tworzeniu i zarządzaniu strategiami komunikacji spółek giełdowych. Prowadził komunikację oraz doradzał kilkudziesięciu spółkom notowanym na GPW, Euronext
i OMX. Autor
i koordynator licznych badań dotyczących relacji inwestorskich oraz współtwórca regulacji środowiskowych polskiego rynku kapitałowego. Pełni także funkcję Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Wykładowca i trener, przeprowadził niemal dwieście szkoleń dla zarządów i kadry menedżerskiej spółek. Członek Kapituły konkursu Złota Strona Emitenta organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Wieloletni przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.

Autor publikujący na łamach Gazety Giełdy Parkiet, Manager MBA i kwartalnika Akcjonariusz, aktywny komentator polskiego rynku kapitałowego na Twitterze @piotrbiernacki.

Specjalizuje się także w tematyce presentation design 
i wykorzystywaniu grafiki w komunikacji finansowej. Założyciel IDEAcraft, firmy doradczej działającej w obszarze strategii, sustainability i information design.