SIN

SIN – Standard Informacji Niefinansowych

Pobierz SIN
Standard Informacji Niefinansowych jest regulacją środowiskową, której opracowanie było koordynowane przez Fundację Standardów Raportowania oraz Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i która została zaakceptowana i jest popierana przez szereg instytucji i organizacji

Patroni instytucjonalni SIN:

SEG Logo
SII Logo
SEG Logo
FOB Logo
IDM Logo
PIBR_logo

SIN umożliwia polskim spółkom wypełnienie obowiązków raportowania informacji niefinansowych określonych Dyrektywą 2014/95/UE, implementowaną do polskiego prawa ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, Dz. U. z 2017 r., poz. 61. SIN może być stosowany nie tylko przez spółki notowane na giełdzie, ale też przez inne przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje. Korzystanie z SIN jest bezpłatne.

 

SIN został opracowany przez zespół redakcyjny składający się z ekspertów posiadających duże doświadczenie w kwestiach raportowania informacji niefinansowych oraz tematyce zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. Projekt Standardu był przedkładany w procesie konsultacyjnym szerokiemu gronu emitentów oraz instytucjom administracji centralnej, instytucjom infrastrukturalnym polskiego rynku kapitałowego oraz gronu organizacji zrzeszających różne grupy interesariuszy rynku kapitałowego.

Zespół redakcyjny SIN:

Liliana Anam, Urszula Baranowska, Justyna Biernacka, Piotr Biernacki, Natalia Ćwik-Orbębowska, Joanna Dadacz (Ministerstwo Finansów), dr Jacek Dymowski (redaktor naczelny), Piotr Glen, Aleksandra Janikowska, dr Mirosław Kachniewski, Jacqueline Kacprzak (Ministerstwo Rozwoju), Piotr Kaźmierkiewicz, Monika Kulik, Agnieszka Lechman-Filipiak, Magdalena Raczek-Kołodyńska, Katarzyna Rózicka, Marek Sawicki, dr Robert Sroka, Aleksandra Stanek-Kowalczyk, Małgorzata Szewc (Ministerstwo Finansów)

 

Wydawcą SIN jest Fundacja Standardów Raportowania. Prace nad powstaniem SIN zostały sfinansowane przez Fundację Standardów Raportowania, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz SEG ESG Partnerów  DLA Piper i MATERIALITY.

Pobierz SIN 


Standard Informacji Niefinansowych [pdf]

Aneks 1: Interpretacje prawne dyrektywy 2014/95/UE [pdf]

Aneks 2: Matryca istotności [xlsx]

Aneks 3: Interesariusze i kluczowe obszary odpowiedzialności [pdf]

Aneks 4: Znaczenie mierników i ich doboru z punktu widzenia rynków kapitałowych [pdf]

Aneks 5: Szczegółowy opis obszarów [pdf]

UWAGA!

Jeśli potrzebujesz wersji papierowej SIN, nie drukuj jej samodzielnie z pobranych plików pdf. Zaszkodzisz w ten sposób środowisku naturalnemu. No i wydruk ze zwykłej drukarki nie jest tak elegancki i wygodny, jak profesjonalnie złożona publikacja (zwłaszcza matryca istotności w aneksie 2). Najlepiej w ogóle nie korzystać z wydruków papierowych. Czasem jednak trzeba; jeśli tak jest w Twoim przypadku, możesz zwrócić się do nas, a dostarczymy Ci bezpłatnie wersję papierową SIN wydrukowaną zgodnie z zasadami poszanowania środowiska naturalnego.

Zobacz różnicę, jaki będzie Twój wpływ na środowisko naturalne:
Jeśli zamówisz SIN, który przygotowaliśmy Jeśli wydrukujesz samodzielnie pobrane pliki na typowej drukarce O ile bardziej zaszkodzisz środowisku naturalnemu, jeśli samodzielnie drukujesz SIN
Obliczenia* dla 1 kompletu (SIN i wszystkie aneksy)
Emisja CO2 i gazów cieplarnianych 1,14 kg 1,80 kg +0,67 kg
Zużycie energii 4,19 kWh 6,70 kWh +2,51 kWh
Odpady 0,38 kg 0,62 kg +0,24 kg
Zużycie wody 37,55 l 73,76 l +36,21 l
Zużycie drewna 0 kg 2,86 kg +2,86 kg

 

Jeśli potrzebujesz papierowej wersji SIN, skontaktuj się z nami: kontakt@standardy.org.pl – komplet SIN prześlemy Ci bezpłatnie (jego wydruk kosztował ok. 55 zł).

Jeśli uważasz, że SIN jest przydatny, wspomóż Fundację!

Po prostu wyślij przelew dowolnej kwoty na rachunek 58 1950 0001 2006 7652 1627 0002 (w tytule przelewu wpisz „Darowizna na cele statutowe”).

 

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi i edukacyjnymi na temat nowych obowiązków w zakresie raportowania informacji niefinansowych, które znajdują się w sekcji Publikacje.

 

* Environmental impact estimates were made using the Environmental Paper Network Paper Calculator Version 3.2.1. For more information visit www.papercalculator.org.