Wyniki badania Climate Crisis Awareness przeprowadzonego przez FSR, SEG i Bureau Veritas

11 września 2019 r. podczas konferencji „Raportowanie ESG a zrównoważone inwestycje” Piotr Biernacki (FSR) oraz Witold Dżugan (Bureau Veritas) przedstawili wyniki badania kwestii klimatycznych ujętych w raportach niefinansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Ogólny wynik badania jest bardzo niezadowalający – średnio spółki osiągnęły wynik 1,03 pkt na 10 możliwych, a zaledwie 32 spółki osiągnęły wynik wyższy niż 2 pkty. Z kolei najlepsza spółka osiągnęła wynik 7,33 pkt. Zapraszamy wszystkie spółki, których raporty były oceniane w badaniu Climate Crisis Awareness do kontaktu pod adresem e-mail: kontakt@standardy.org.pl w celu poznania swojego indywidualnego wyniku osiągniętego w badaniu. Dla wszystkich spółek istnieje również możliwość szerszej analizy wyniku indywidualnego spółki wraz ze wskazaniem obszarów do poprawy oraz wskazówek na przyszłość. W celu poznania większej ilości szczegółów zapraszamy do kontaktu e-mailowego pod adresem: kontakt@standardy.org.pl.