Raporty spółek

Tu znajdziesz raporty niefinansowe opublikowane przez notowane na GPW spółki wykonujące obowiązki wynikające z Dyrektywy 2014/95/UE

Oznaczenia:

O: oświadczenie (raport stanowi wyodrębnioną część sprawozdania z działalności)

S: sprawozdanie (raport jest odrębnym sprawozdaniem sporządzonym wraz ze sprawozdaniem z działalności)

Jednostkowy: raport dot. jednostki dominującej

Skonsolidowany: raport dot. jednostki dominującej i wszystkich jednostek zależnych w grupie kapitałowej

Klikając na odpowiednie oznaczenie (O lub S) można pobrać raport w pliku pdf. W kolumnach „jednostkowy” i „skonsolidowany” znajdują się linki do raportów opublikowanych przez spółki systemem ESPI lub opublikowanych na stronie internetowej spółek w dniu publikacji raportu ESPI. W kolumnie „Uzupełnienie” znajdują się linki do raportów niefinansowych opublikowanych przez spółki w późniejszym terminie oraz do innych raportów (nie będących wykonaniem obowiązku ustawowego, np. raportów zintegrowanych, wersji online itp.).

Baza raportów jest aktualizowana w miarę publikacji kolejnych raportów. Mogą występować opóźnienia w aktualizacji bazy. Informacja o zastosowanym standardzie pochodzą z treści raportów (w przypadku braku w raporcie informacji o zastosowanych zasadach wskazane zostało oznaczenie „nieokreślone”).

Aktualizacja z dnia 06.10.2023 r.
Nazwa spółki Za rok Data publikacji Jednostkowy Skonsolidowany Standard Uzupełnienie
ABCDATA 2017 2018-04-19 - O SIN
2018 2019-04-26 - O SIN
ABPL 2017/2018 2018-09-17 - S SIN
2018/2019 2019-09-23 - S SIN
2019/2020 2020-09-23 - S SIN
2020/2021 2021-09-22 - S SIN
ACAUTOGAZ 2018 2019-03-12 O - SIN
2019 2020-03-16 O - SIN
2020 2021-03-16 O - SIN
2021 2022-03-31 O - SIN
2022 2023-03-23 O - SIN
2023 2024-03-22 O - SIN
ACTION 2017 2018-04-27 O O SIN
2018 2019-04-26 O O SIN
2019 2020-03-27 O O SIN
2020 2021-03-31 O O SIN
2021 2022-03-30 O O SIN
2022 2023-04-24 O O SIN
2023 2024-04-25 S nieokreślone
AGORA 2017 2018-03-08 S S GRI G4 wersja online 3)
2018 2019-03-08 S S GRI
2019 2020-03-13 S S GRI
2020 2021-03-19 S GRI Standards core
2021 2022-03-25 S GRI Standards
2022 2023-03-17 S GRI Standards
2023 2024-03-20 S ESRS
AILLERON 2023 2024-04-26 S własne zasady
ALCHEMIA 2017 2018-03-14 O nieokreślone
2018 2019-04-15 O SIN
ALIOR 2017 2018-03-08 O GRI Standards
2018 2019-02-28 O GRI
2019 2020-02-28 O GRI
2020 2021-02-26 S GRI
2021 2022-03-02 S GRI
2022 2023-03-03 S GRI
2023 2024-02-28 S GRI
ALLEGRO 2020 2021-03-04 S - nieokreślone
2021 2022-02-24 S S nieokreślone
2022 2023-03-30 S GRI, TCFD, wskaźniki wewnętrzne, wytyczne ESG GPW
2023 2024-03-14 O GRI
ALUMETAL 2017 2018-04-09 - O własne zasady
2018 2019-03-21 - O własne zasady
2019 2020-03-23 - O własne zasady
2020 2021-03-22 - O własne zasady
2021 2022-03-15 - O własne zasady
2022 2023-03-15 - O własne zasady
AMBRA 2017/2018 2018-09-12 S SIN
2018/2019 2019-09-19 S SIN
2019/2020 2020-09-15 S SIN
2020/2021 2021-09-16 S SIN
2021/2022 2022-09-14 S SIN
AMICA 2017 2018-04-27 O GRI Core
2018 2019-03-29 O GRI Core
2019 2020-03-31 O GRI Core
2020 2021-03-31 O GRI Core
2021 2022-03-31 O GRI Core
2022 2022-03-31 O GRI Standards
2023 2024-03-29 S ESRS
AMREST 2017 2018-03-08 O własne zasady, z wykorzystaniem GRI Standards
2018 2019-02-28 O własne zasady, z wykorzystaniem GRI Standards
2019 2020-02-28 O własne zasady, z wykorzystaniem GRI Standards
2020 2021-02-25 O GRI Standards
2021 2022-02-28 O GRI Standards
2022 2023-02-27 O GRI Standards
2023 2024-02-28 O GRI Standards
ANSWEAR 2022 2023-03-29 S - GRI
2023 2024-03-26 S - GRI
APATOR 2017 2018-04-30 O O nieokreślone
2018 2019-04-29 O O nieokreślone
2019 2020-04-24 S nieokreślone
2020 2021-04-28 S nieokreślone
2021 2022-04-28 S GRI
2022 2023-04-27 S GRI
2023 2024-04-26 S GRI
ARCHICOM 2023 2024-03-26 - S ESRS
ARCTIC 2017 2018-04-09 - S nieokreślone
2018 2019-03-18 - S nieokreślone
2019 2020-03-26 - S nieokreślone
2020 2021-03-16 - S nieokreślone
2021 2022-03-22 - S GRI core
2022 2023-03-28 - S GRI core
2023 2024-04-04 - S GRI core
ARTERIA 2021 2022-05-04 O własne zasady
2022 2023-04-24 O własne zasady
ASBIS 2017 2018-03-30 - O SIN
2018 2019-03-28 - S własne zasady, z wykorzystaniem GRI Standards
2019 2020-03-30 - S własne zasady, z wykorzystaniem GRI Standards
2020 2021-03-31 - S własne zasady, z wykorzystaniem SASB
2021 2022-03-31 - S własne zasady, z wykorzystaniem SASB
2022 2023-03-30 - S własne zasady, z wykorzystaniem SASB
2023 2024-03-28 - S własne zasady, z wykorzystaniem SASB
ASMGROUP 2022 2023-05-13 S własne zasady
ASSECOBS 2017 2018-03-06 objęte raportem ASSECOPOL
2018 2019-02-27 objęte raportem ASSECOPOL
2019 2020-02-27 objęte raportem ASSECOPOL
2020 2021-02-25 objęte raportem ASSECOPOL
2021 2022-03-01 objęte raportem ASSECOPOL
2022 2023-03-01 objęte raportem ASSECOPOL
2023 2024-02-29 objęte raportem ASSECOPOL
ASSECOPOL 2017 2018-03-19 O O własne zasady, z wykorzystaniem SIN, GRI
2018 2019-03-25 S S własne zasady, z wykorzystaniem SIN, GRI
2019 2020-03-23 S S własne zasady, z wykorzystaniem SIN, GRI
2020 2021-03-23 S S własne zasady, z wykorzystaniem SIN, GRI
2021 2022-03-21 S S własne zasady, z wykorzystaniem SIN, GRI
2022 2023-04-18 S GRI, wytyczne ESG GPW, wytyczne KE
2022 2024-03-27 S GRI, wytyczne ESG GPW, wytyczne KE
ASSECOSE 2017 2018-02-19 objęte raportem ASSECOPOL
2018 2019-02-20 objęte raportem ASSECOPOL
2019 2020-02-24 objęte raportem ASSECOPOL
2020 2021-02-24 - S SIN
2021 2022-02-23 - S SIN
2022 2023-02-22 - S SIN
2023 2024-02-27 - S SIN
ASTARTA 2017 2018-03-21 O GRI Standards: core
2018 2019-04-08 O GRI Standards: core
2019 2020-04-14 O nieokreślone
2020 2021-04-12 O nieokreślone
2021 2022-04-08 O nieokreślone
2022 2023-04-24 O nieokreślone
2023 2024-04-17 O ESRS
AUTOPARTN 2017 2018-04-05 O własne zasady, z wykorzystaniem PN ISO 26000 i GRI G4 / Standards
2018 2019-04-04 O własne zasady, z wykorzystaniem PN ISO 26000 i GRI Standards
2019 2020-04-07 S GRI Standards
2020 2021-03-31 - S GRI core
2021 2022-04-12 - S GRI core
2022 2023-04-18 - S GRI
2023 2024-04-11 - S GRI Standards
AVIASG 2017 2018-04-10 S własne zasady, z wykorzystaniem GRI G4 i rekomendacjami LAVA
BALTONA 2019 2020-06-30 O nieokreślone
BENEFIT 2017 2018-03-22 S GRI G4: core
2018 2019-04-04 S GRI Standards: core
2019 2020-04-02 S GRI Standards
2020 2021-03-25 S GRI Standards core
2021 2022-03-15 S GRI Standards core
2022 2023-03-22 S GRI Standards
2023 2024-03-20 S GRI Standards
BEST 2018 2019-04-30 S GRI Standards
2019 2020-05-25 S GRI Standards
2020 2021-04-14 S GRI Standards
2021 2022-04-12 S GRI Standards core
2022 2023-04-05 S GRI Standards
2023 2024-04-05 S GRI Standards
BGZBNPP 2017 2018-03-14 S nieokreślone
2018 2019-03-14 S GRI Standards: core
BIOTON 2017 2018-03-31 - O własne zasady, z wykorzystaniem GRI
2018 2019-04-13 - O własne zasady, z wykorzystaniem GRI Standards
2019 2020-04-14 O własne zasady, z wykorzystaniem GRI Standards
2020 2021-03-31 - O własne zasady, z wykorzystaniem GRI Standards
2021 2022-03-31 - O GRI Standards
2022 2023-03-31 - O GRI Standards
2023 2024-03-28 - O GRI Standards
BNPPPL 2019 2020-03-03 S GRI
2020 2021-02-26 S GRI
2021 2022-03-03 S GRI
2022 2023-03-01 S GRI, wytyczne GPW we współpracy z EBOR, IIRC
2023 2024-03-01 S GRI Standards, IRRF, wytyczne TCFD
BOGDANKA 2017 2018-03-23 O O SIN + GRI + własne wskaźniki
2018 2019-03-21 O własne zasady, z wykorzystaniem SIN, GRI
2019 2020-03-26 O własne zasady, z wykorzystaniem SIN, GRI
2020 2021-03-25 O własne zasady, z wykorzystaniem SIN, GRI
2021 2022-03-23 O własne zasady, z wykorzystaniem SIN, GRI
2022 2023-03-22 O własne zasady, z wykorzystaniem SIN, GRI, wytyczne KE
2023 2024-03-20 O własne zasady, z wykorzystaniem SIN i GRI
BORYSZEW 2017 2018-04-26 O własne zasady, z wykorzystaniem SIN
2018 2019-04-25 S GRI G4
2019 2020-05-28 S GRI Standards
2020 2021-05-01 S GRI Standards
2021 2022-04-27 S własne zasady z wykorzystaniem GRI Standards
2022 2023-04-18 S własne zasady z wykorzystaniem GRI Standards
BOS 2017 2018-03-20 O O własne zasady, z wykorzystaniem GRI G4
2018 2019-03-14 O O GRI G4
2019 2020-03-17 O własne zasady, z wykorzystaniem GRI
2020 2021-04-29 O własne zasady, z wykorzystaniem GRI
2021 2021-03-31 O własne zasady, z wykorzystaniem GRI
2022 2023-03-22 O własne zasady, z wykorzystaniem GRI
2023 2024-03-08 O GRI Standards
BUDIMEX 2017 2018-03-22 S S GRI G4: core + suplement branżowy
2018 2019-03-26 S S GRI Standards: core + suplement branżowy
2019 2020-03-26 S S GRI Standards oraz norma PN-ISO 26000
2020 2021-03-25 S S GRI Standards oraz norma PN-ISO 26000
2021 2022-03-25 S S GRI Standards
2022 2023-03-31 S S GRI Standards, wytyczne TCFD
2023 2024-04-10 S S GRI Standards, ESRS
BUMECH 2019 2020-05-22 - O nieokreślone
2020 2021-04-30 - O nieokreślone
2021 2022-05-03 - O nieokreślone
2022 2023-04-18 - O nieokreślone
2023 2024-04-25 - O nieokreślone
BZWBK 2017 2018-02-13 O GRI Standards
CCC 2017 2018-03-26 S GRI: core
2018 2019-03-14 S GRI Standards: core
2019 2020-03-06 S GRI Standards
2020 2021-05-18 S GRI Standards
2021 2022-04-20 S GRI Standards
2022 2023-04-17 S GRI Standards
2023 2024-04-05 S ESRS
CDPROJEKT 2020 2021-04-22 O GRI Standards
2021 2022-04-14 S GRI, SASB
2022 2023-03-30 - S GRI, SASB
2023 2024-03-29 - S GRI, SASB
CDRL 2017 2018-03-20 - S własne zasady
2018 2019-04-08 - S własne zasady, z wykorzystaniem GRI G4
2019 2020-03-27 - S GRI G4
2020 2021-04-15 - O własne zasady, z wykorzystaniem GRI G4
2021 2022-03-25 - O własne zasady, z wykorzystaniem GRI G4
2022 2023-04-28 - O własne zasady, z wykorzystaniem GRI G4
2023 2024-03-29 - S własne zasady
CEZ 2023 2024-04-30 S GRI Standards, SASB, ESRS
CHEMOS 2017 2018-07-18 - S nieokreślone
CIECH 2017 2018-03-26 S GRI Standards: core
2018 2019-03-26 S GRI Standards: core
2019 2020-03-31 S GRI Standards
2020 2021-04-22 S GRI Standards core
2021 2022-03-29 S GRI Standards
2022 2023-03-23 - S GRI Standards core
CITYSERV 2017 2018-04-30 O nieokreślone
2018 2019-04-30 O nieokreślone
2019 2020-04-30 O nieokreślone
2020 2021-04-30 O nieokreślone
2021 2022-05-02 O nieokreślone
2022 2023-05-02 O nieokreślone
CLNPHARMA 2023 2024-04-24 O - nieokreślone
COGNOR 2017 2018-03-17 - S GRI G4 core
2018 2019-03-01 - S GRI G4 core
2019 2020-03-31 - S GRI G4 core
2020 2021-03-02 - S GRI Standards, wytyczne International Integrated Reporting Council
2021 2022-03-29 - S GRI Standards, wytyczne International Integrated Reporting Council
2022 2023-03-03 - S GRI Standards, wytyczne International Integrated Reporting Council
2023 2024-04-24 - S GRI Standards, wytyczne International Integrated Reporting Council
COLIAN 2017 2018-04-30 - O własne zasady, z wykorzystaniem GRI
COMARCH 2017 2018-04-27 S SIN + GRI
2018 2019-04-29 S SIN
2019 2020-04-29 S SIN
2020 2021-04-30 S SIN
2021 2022-04-29 S SIN
2022 2023-04-29 S SIN
2023 2024-04-26 S SIN
COMP 2017 2018-04-23 O O SIN
2018 2019-04-12 O O SIN
2019 2020-03-27 O O własne z wykorzystaniem SIN
2020 2021-04-30 O O GRI core
2021 2022-04-08 S S GRI Standards
2022 2023-04-06 S S GRI Standards
2023 2024-04-18 S S GRI Standards
CYBERFLKS 2023 2024-03-26 S GRI
CYFRPLSAT 2017 2018-03-22 S GRI: Core
2018 2019-03-21 S GRI
2019 2020-03-12 S GRI
2020 2021-03-25 S GRI core
2021 2022-03-24 S GRI Standards
2022 2023-04-20 S GRI Standards
2023 2024-04-11 S GRI Standards
DEBICA 2017 2018-04-26 O - własne zasady, z wykorzystaniem GRI G4
2018 2019-04-25 O - własne zasady, z wykorzystaniem GRI G4
2019 2020-04-23 O - własne zasady, z wykorzystaniem GRI G4
2020 2021-04-22 O - własne zasady, z wykorzystaniem GRI G4
2021 2022-04-27 O - własne zasady, z wykorzystaniem GRI G4
2022 2023-04-27 O - własne zasady, z wykorzystaniem GRI G4
2023 2024-04-25 O - własne zasady, z wykorzystaniem GRI G4
DECORA 2020 2021-04-16 - S GRI Standards core
2021 2022-04-27 - S GRI Standards core
2022 2023-04-27 - S GRI Standards core
2023 2024-04-26 S GRI Standards core
DEKPOL 2020 2021-05-29 - S GRI Standards core
2021 2022-04-29 - S GRI Standards core
2022 2023-04-29 - S GRI Standards core
2023 2024-04-27 - S GRI Standards core
DELKO 2017 2018-04-26 - O SIN
2018 2019-04-24 - O SIN
2019 2020-05-13 - O SIN
2020 2021-04-30 - O SIN
2021 2022-04-29 - O SIN
DINOPL 2017 2018-03-19 O nieokreślone
2018 2019-03-14 O nieokreślone
2019 2020-03-13 O nieokreślone
2020 2021-03-12 O nieokreślone
2021 2022-03-10 O nieokreślone
2022 2023-03-23 O nieokreślone
2023 2024-03-21 O nieokreślone
DMGROUP 2023 2024-04-26 - S GRI Standards, ESRS
DOMDEV 2022 2023-03-16 - S GRI Standards
2023 2024-03-19 - O GRI Standards
ECHO 2022 2023-03-29 - S GRI Standards
2023 2024-03-28 - S ESRS
ELBUDOWA 2017 2018-03-27 O SIN + GRI G4
2018 2019-04-30 O SIN
2019 2020-06-30 O SIN
ELEKTROTI 2017 2018-04-30 - O własne zasady
2018 2019-04-30 - O własne zasady
2019 2020-04-30 - O własne zasady
2020 2021-04-29 - O własne zasady
2021 2022-04-29 - O własne zasady
2022 2023-04-28 - O własne zasady
2023 2024-04-24 O własne zasady
ELEMENTAL 2017 2018-04-26 - O nieokreślone
2018 2019-04-13 - O nieokreślone
2019 2020-06-30 - O nieokreślone
EMCINSMED 2017 2018-03-16 O własne zasady
2018 2019-04-16 O własne zasady
2019 2020-03-31 O własne zasady
2020 2021-04-01 O własne zasady
2021 2022-03-31 O własne zasady
2022 2022-03-31 O własne zasady
EMPERIA 2017 2018-04-24 - O nieokreślone
ENEA 2017 2018-04-24 O GRI Standards
2018 2019-03-21 O GRI Standards
2019 2020-06-04 - O GRI Standards
2020 2021-03-25 O GRI Standards core
2021 2022-03-23 O GRI Standards core
2022 2023-03-22 S GRI Standards core
2023 2024-04-17 O GRI Standards core
ENELMED 2017 2018-04-25 S własne zasady
2018 2019-04-18 S własne zasady
2019 2020-04-22 S własne zasady
2020 2021-04-28 S własne zasady
2021 2022-04-27 S własne zasady
2022 2023-04-27 S własne zasady
2023 2024-04-25 S własne zasady
ENERGA 2017 2018-03-15 S GRI G4: Core z suplementem branżowym
2018 2019-03-14 S GRI Standards: Core
2019 2020-05-28 S GRI Standards: Core
2020 2021-04-15 S GRI Standards: Core
2021 2022-03-31 S GRI Standards: Core
2022 2023-04-28 O GRI Standards: Core
2023 2024-04-25 O GRI Standards
ENERGOINS 2017 2018-03-29 - S nieokreślone
ENTER 2023 2024-04-25 - S nieokreślone
ERBUD 2017 2018-03-27 S GRI G4
2018 2019-03-28 S GRI Standards: core
2019 2020-04-07 S GRI Standards: core
2020 2021-04-08 S GRI Standards: core
2021 2022-04-06 S GRI Standards: core
2022 2023-03-30 S GRI Standards: core
2023 2024-03-27 S GRI, ESRS
ERGIS 2017 2018-04-20 - O nieokreślone
2018 2019-04-18 - O nieokreślone
2019 2020-05-21 - O nieokreślone
ESSYSTEM 2017 2018-03-29 - O własne zasady, z wykorzystaniem GRI
2018 2019-03-28 - O własne zasady, z wykorzystaniem GRI
EUROCASH 2017 2018-03-23 S nieokreślone
2018 2019-03-18 S nieokreślone
2019 2020-03-13 O nieokreślone
2020 2021-03-21 O nieokreślone
2021 2022-04-14 O nieokreślone
2022 2023-03-28 S GRI Standards
2023 2024-04-19 S GRI Standards
FAMUR 2017 2018-04-27 O O GRI G4
2018 2019-04-17 S GRI Core
2019 2020-04-21 S GRI
2020 2021-03-30 S GRI Standards
2021 2022-04-11 O GRI Standards
FASING 2017 2018-04-27 - S nieokreślone
2018 2019-03-26 - S własne zasady
2019 2020-04-30 - S własne zasady
2020 2021-04-30 - S własne zasady
2021 2022-04-28 - S własne zasady
2022 2023-04-28 - S własne zasady
2023 2024-04-25 - S własne zasady
FERRO 2022 2023-03-30 - S SIN
2023 2024-03-27 - S SIN
FORTE 2017 2018-04-05 S własne zasady
2018 2019-04-04 S własne zasady
2019 2020-04-16 S własne zasady
2020 2021-04-15 S własne zasady
2021 2022-04-12 S własne zasady
GETBACK 2017 2018-06-21 S nieokreślone
2018 2019-11-06 O nieokreślone
2020 2021-04-30 O nieokreślone
GETIN 2017 2018-03-16 O O GRI G4
2018 2019-04-30 O GRI G4
2019 2020-03-31 O GRI Standards
2020 2021-04-30 O GRI Standards
2021 2022-04-06 O GRI Standards
2022 2023-03-30 O GRI Standards
2023 2024-03-07 O GRI Standards
GETINOBLE 2017 2018-04-26 O własne zasady, z wykorzystaniem GRI G4 i GRI Standards
2018 2019-04-26 O własne zasady, z wykorzystaniem GRI Standards: core
2019 2020-04-03 S GRI Standards
2020 2021-03-19 S GRI Standards
2021 2022-04-29 S GRI Standards
GIGROUP 2022 2023-04-29 S nieokreślone
2023 2024-04-29 S nieokreślone
GINOROSSI 2017 2018-04-27 S własne zasady, z wykorzystaniem GRI
2018 2019-05-01 S własne zasady, z wykorzystaniem GRI
GLCOSMED 2017 2018-04-16 - S nieokreślone
2018 2019-04-02 S nieokreślone
2019 2020-03-23 S nieokreślone
2020 2021-04-12 S nieokreślone
2021 2022-04-10 S GRI Standards core
2022 2023-04-27 - S GRI Standards core
GOBARTO 2017 2018-03-22 S S nieokreślone
2018 2019-04-17 S S GRI
2019 2020-03-31 S GRI
2020 2021-03-31 S GRI
2021 2022-03-30 S GRI
2022 2023-03-29 S Ustawa o rachunkowości, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje wraz z Rozporządzeniami Delegowanymi Komisji z dnia 4 czerwca 2021 roku
2023 2024-03-27 S nieokreślone
GORENJE 2017 2018-03-09 - S GRI G4, IIRF
GRENEVIA 2022 2023-04-24 S GRI
2023 2024-04-22 S GRI Standards
GROCLIN 2017 2018-04-27 S własne zasady, z wykorzystaniem SIN
2018 2019-04-26 S własne zasady, z wykorzystaniem SIN
GRUPAAZOTY 2017 2018-04-19 S własne zasady, z wykorzystaniem GRI
2018 2019-04-25 S nieokreślone
2019 2020-04-08 S nieokreślone
2020 2021-04-15 S nieokreślone
2021 2022-04-27 S rekomendacje TCFD, metodyka IIRC, GRI
2022 2023-03-30 S rekomendacje TCFD, metodyka IIRC, GRI
GRUPPRACUJ 2021 2022-04-22 O GRI
2022 2023-03-30 O GRI
2023 2024-04-04 O GRI
HANDLOWY 2017 2018-03-22 S nieokreślone
2018 2019-03-22 S nieokreślone
2019 2020-03-26 S GRI Standards
2020 2021-03-24 S GRI Standards
2021 2022-03-25 S GRI Standards
2022 2023-03-21 S GRI Standards
2023 2024-03-22 S GRI Standards
HARPER 2018/2019 2019-07-31 S - nieokreślone
HOLLYWOOD 2019 2020-06-22 O SIN
2020 2021-04-30 O SIN
2021 2022-04-29 O SIN
2022 2023-04-28 O SIN
2023 2024-04-30 O SIN
HYDROTOR 2017 2018-04-27 - O nieokreślone
2018 2019-04-30 - O nieokreślone
2019 2020-04-30 - S nieokreślone
2020 2021-04-30 - S nieokreślone
2021 2022-04-29 - S nieokreślone
2022 2023-04-28 - S nieokreślone
2023 2024-04-30 - S nieokreślone
IDEABANK 2017 2018-03-09 O GRI G4 + własne wskaźniki raport 2)
2018 2019-04-30 S GRI Standards: core + własne wskaźniki
2019 2020-03-19 O GRI Standards
IIAAV 2017 2018-04-04 O nieokreślone
2018 2019-04-11 O nieokreślone
2019 2020-04-22 O nieokreślone
2020 2021-04-22 O GRI
2021 2022-04-21 O GRI
2022 2023-03-30 O GRI
2023 2024-03-27 O GRI
IMMOBILE 2018 2019-04-16 - S SIN
2019 2020-04-30 - S SIN
2020 2021-04-30 - S SIN
2021 2022-04-30 - S SIN
2022 2023-04-29 - S SIN
2023 2024-04-26 - S SIN
IMPEL 2017 2018-03-21 - O SIN
2018 2019-04-02 - O SIN
2019 2020-03-31 - O SIN
2020 2021-04-22 - O SIN
IMPEXMET 2017 2018-04-24 O SIN
2018 2019-04-15 objęte raportem BORYSZEW
INDYKPOL 2017 2018-04-27 O nieokreślone
2018 2019-04-26 O SIN
INGBSK 2017 2018-03-09 O GRI G4
2018 2019-03-01 O wytyczne IIRC oraz GRI Standards
2019 2020-03-06 S GRI Standards
2020 2021-03-21 S GRI Standards
2021 2022-03-11 S GRI Standards
2022 2023-03-17 S GRI Standards
2023 2024-03-08 S GRI Standards
INSTALKRK 2017 2018-03-21 S S SIN
2018 2019-03-21 S S SIN
2019 2020-03-27 S S SIN
2020 2021-03-31 S S SIN
2021 2022-03-31 S S SIN
2022 2023-03-31 S S SIN
2023 2024-03-28 S S SIN
INTERCARS 2017 2018-04-17 - S GRI Standards
2018 2019-04-17 S GRI Standards: core
2019 2020-04-17 S GRI Standards: core
2020 2021-04-21 S GRI Standards: core
2021 2022-04-28 S GRI Standards: core
2022 2023-04-27 S GRI Standards: core
2023 2024-04-25 S GRI Standards: core
INTERFERI 2017 2018-03-14 O - SIN
2018 2019-03-14 O - SIN
2019 2020-03-12 O - SIN, wytyczne KE
2021 2022-03-11 O - SIN, wytyczne KE
INTROL 2017 2018-04-27 - O własne zasady, z wykorzystaniem SIN
2018 2019-04-26 - O SIN
2019 2020-04-27 - O SIN
2021 2022-04-27 - O SIN
2022 2023-04-25 - O SIN
2023 2024-04-26 - O SIN
IZOSTAL 2023 2024-03-28 objęte raportem Stalprofil SA
JSW 2017 2018-03-12 O O własne zasady, z wykorzystaniem PN-ISO 26000, GRI G4, GRI Standards
2018 2019-03-14 O własne zasady, z wykorzystaniem PN-ISO 26000, GRI Standards, SIN, GRI G4
2019 2020-03-19 O własne zasady, z wykorzystaniem PN-ISO 26000, GRI Standards, SIN, GRI G4
2021 2022-03-17 O własne zasady, z wykorzystaniem GRI Standards core
2022 2023-04-25 O własne zasady, z wykorzystaniem GRI Standards core
2023 2024-04-23 O własne zasady, z wykorzystaniem GRI Standards core
KANIA 2017 2018-03-13 O - SIN
2018 2019-04-30 O - SIN
KETY 2017 2018-03-16 O GRI G4: Core
2018 2019-04-03 O GRI Standards: Core
2019 2020-03-26 O GRI Standards: Core
2021 2022-03-24 O GRI Standards
2022 2023-03-23 O GRI Standards
2023 2024-03-21 O GRI Standards
KGHM 2017 2018-03-14 S GRI G4: Core
2018 2019-03-14 S GRI Standards
2019 2020-03-17 S GRI Standards
2020 2021-03-24 S GRI Standards
2021 2022-03-23 S GRI Standards
2022 2023-03-23 S GRI Standards
2023 2024-04-24 S ESRS
KGL 2019 2020-04-30 - O własne zasady
2020 2020-04-30 - O własne zasady
2021 2022-04-29 O - własne zasady, GRI Standards
2022 2023-04-25 O - własne zasady, GRI Standards
2023 2024-04-30 O - własne zasady, GRI Standards
KOGENERA 2017 2018-03-06 - O własne zasady
2018 2019-03-12 - O nieokreślone
2019 2020-03-10 O nieokreślone
2020 2021-03-23 - O nieokreślone
2021 2022-03-22 - O nieokreślone
2022 2022-03-21 - O własne zasady
2023 2024-03-19 - O własne zasady
KOMPUTRON 2017/2018 2018-08-01 S SIN
2018/2019 2019-07-05 S SIN
2020/2021 2021-07-01 S SIN
2021/2022 2022-07-01 S SIN
2022/2023 2023-06-30 S SIN
2023/2024 2024-06-28 S SIN
KONSSTALI 2017 2018-04-27 O O GRI G4
2018 2019-04-11 O O GRI G4, GRI Standards
KOPEX 2017 2018-04-27 objęte raportem FAMUR
KPPD 2017 2018-03-21 O - GRI G4: Core
2018 2019-04-03 O - GRI Standards
2019 2020-03-20 S - GRI Standards
2020 2021-03-22 S - GRI Standards
2021 2022-03-21 S - GRI Standards
2022 2023-03-20 S - GRI Standards
2023 2024-03-28 S - GRI Standards
KREDYTIN 2018/2019 2019-07-15 - O nieokreślone
KRKA 2017 2018-04-19 O nieokreślone
2018 2019-04-18 O nieokreślone
2019 2020-04-16 O nieokreślone
2020 2021-04-15 O nieokreślone
2021 2022-04-14 O nieokreślone
2022 2023-04-16 O GRI Standards
2023 2024-04-22 O GRI Standards
KRUK 2017 2018-03-19 O O GRI G4 w ramach opcji podstawowej i z wykorzystaniem wskaźników dodatkowych
2018 2019-03-07 O O GRI G4 w ramach opcji podstawowej i z wykorzystaniem wskaźników dodatkowych
2019 2020-03-05 O O GRI G4 w ramach opcji podstawowej i z wykorzystaniem wskaźników dodatkowych
2020 2021-03-25 O O GRI Standards
2021 2022-03-15 O nieokreślone
2022 2023-03-09 O GRI Standards
2023 2024-03-27 O GRI Standards
KRUSZWICA 2017 2018-03-29 O O własne zasady, z wykorzystaniem GRI
2018 2019-03-29 O O własne zasady, z wykorzystaniem GRI
2019 2020-04-30 O O własne zasady, z wykorzystaniem GRI
2020 2021-04-21 O nieokreślone, GRI
LENTEX 2018 2019-03-29 - S własne zasady, z wykorzystaniem SIN
2019 2020-03-27 - S własne zasady, z wykorzystaniem SIN
2020 2021-03-26 - S własne zasady, z wykorzystaniem SIN
2021 2022-03-25 - S własne zasady, uwzględniające przepisy UoR, wytyczne KE oraz SIN
2022 2023-03-24 - S własne zasady, uwzględniające przepisy UoR, wytyczne KE oraz SIN
2023 2024-03-28 - S własne zasady, uwzględniające przepisy UoR, wytyczne KE oraz SIN
LIBET 2017 2018-04-27 - O GRI G4
LOTOS 2017 2018-03-07 O nieokreślone
2018 2019-03-12 O GRI G4 + własne wskaźniki
2019 2020-03-12 O GRI G4 + wytyczne TCFD
2020 2021-04-06 O GRI Standards core + wytyczne TCFD
2021 2022-03-23 O GRI Standards core + wytyczne TCFD
LPP 2017 2018-03-14 O O nieokreślone raport zintegrowany 1)
2018 2019-04-11 O O GRI G4 Core raport zintegrowany
2019 2020-05-21 O O GRI G4 Core raport zintegrowany
2020 2021-05-29 S GRI G4 Core
2021 2022-04-20 S GRI Standards Core
2022 2023-04-26 S GRI Standards Core
2023 2024-03-27 S GRI Standards Core
LUBAWA 2017 2018-04-26 - S GRI Standards: Core
2018 2019-04-25 - S GRI Standards: Core
2019 2020-04-29 - S GRI Standards: Core
2020 2021-04-29 - S GRI Standards: Core
2021 2022-04-28 - S GRI Standards: Core
2022 2023-04-27 - S GRI Standards: Core
2023 2024-04-25 - S GRI Standards: Core
LUG 2018 2019-05-30 - S SIN
2019 2020-06-26 - S SIN
2020 2021-05-20 - S SIN
2021 2022-05-26 - S SIN
2022 2023-05-12 - S SIN
2023 2024-05-07 - S ESRS
MABION 2022 2023-04-18 O - własne zasady z wykorzystaniem GRI Standards
2023 2024-04-16 - O GRI Standards
MAKARONPL 2017 2018-03-20 - O nieokreślone
2018 2019-03-25 - O nieokreślone
2019 2020-04-08 - O nieokreślone
2020 2021-04-15 - O nieokreślone
2021 2022-04-28 - O nieokreślone
2022 2023-04-27 - O nieokreślone
2023 2024-04-23 - O nieokreślone
MANGATA 2017 2018-04-05 - O SIN
2018 2019-04-02 - O SIN
2019 2020-03-31 - O SIN
2020 2021-03-31 - O SIN, własne zasady
2021 2022-04-06 - O SIN, własne zasady
2022 2023-04-18 - O GRI
2023 2024-04-16 - O GRI
MBANK 2017 2018-06-30 S GRI G4 core, IIRF
2018 2019-02-27 O GRI Standards oraz UN Global Compact
2019 2020-02-28 O GRI Core oraz UN Global Compact
2020 2021-02-25 O GRI Core oraz UN Global Compact
2021 2022-03-03 O GRI
2022 2023-03-02 S GRI
2023 2024-02-29 S GRI
MERCATOR 2017 2018-03-19 - S SIN
2018 2019-03-25 - S SIN
2019 2020-03-30 - S SIN
2020 2021-03-17 - S SIN
2021 2022-04-14 - S SIN
2022 2023-05-03 - S SIN
2023 2024-04-29 - S własne z SIN
MERCOR 2017/2018 2018-08-31 S SIN
2018/2019 2019-06-29 S SIN
2019/2020 2020-07-03 - S SIN
2020/2021 2021-07-02 - S SIN, wytyczne KE, wytyczne TCFD, GHG Protocol
2021/2022 2022-07-04 - S SIN, wytyczne KE, wytyczne TCFD, GHG Protocol
2022/2023 2023-07-03 - S SIN, wytyczne KE, wytyczne TCFD, GHG Protocol
2023/2024 2024-06-28 - S SIN
MILLENNIUM 2017 2018-02-26 S GRI Standards
2018 2019-02-25 S GRI: Core
2019 2020-02-14 S GRI: Core
2020 2021-02-22 S GRI: Core
2021 2022-02-21 S GRI: Core
2022 2023-02-15 S GRI: Core
2023 2024-02-28 S GRI: Core
MIRBUD 2017 2018-04-27 - S GRI: Core
2018 2019-04-25 - S GRI: Core
2019 2020-04-27 - S GRI: Core
2020 2021-04-27 - S GRI: Core
2021 2022-04-26 - S GRI Standards Core
2022 2023-04-26 - S GRI Standards Core
2023 2024-04-25 - S ESRS
MOL 2017 2018-04-12 S GRI Standards core + suplement branżowy, IPIECA Voluntary Guidance on Sustainability Reporting, UN Global Compact
2018 2019-02-22 S GRI Standards core + suplement branżowy, IPIECA Voluntary Guidance on Sustainability Reporting, UN Global Compact
2019 2020-04-15 - S GRI Standards core + suplement branżowy, IPIECA Voluntary Guidance on Sustainability Reporting, UN Global Compact
2020 2021-04-15 S GRI Standards core + suplement branżowy, IPIECA Voluntary Guidance on Sustainability Reporting, UN Global Compact
2021 2022-04-28 S GRI + suplement branżowy, IPIECA Voluntary Guidance on Sustainability Reporting, UN Global Compact
2022 2023-04-27 S GRI + suplement branżowy, IPIECA Voluntary Guidance on Sustainability Reporting, UN Global Compact
2023 2024-04-25 S GRI, SASB, IPIECA + suplement branżowy, wytyczne TCFD
MONNARI 2017 2018-04-24 - O własne zasady, z wykorzystaniem GRI G4
2018 2019-04-26 - O własne zasady, z wykorzystaniem GRI G4
2019 2020-05-15 - O własne zasady, z wykorzystaniem GRI G4
2020 2021-04-30 - O własne zasady, z wykorzystaniem GRI G4
2021 2022-05-02 - O własne zasady, z wykorzystaniem GRI G4
2022 2023-05-03 - O własne zasady, z wykorzystaniem GRI G4
2023 2024-04-26 - O własne zasady
MOSTALWAR 2017 2018-04-24 O O GRI Standards core
2018 2019-04-15 O O GRI Standards core
2019 2020-04-21 S S GRI Standards core
2020 2021-04-20 O O GRI Standards core
2021 2022-04-15 S S GRI Standards core
2022 2023-04-24 S GRI Standards core
2023 2024-04-26 S ESRS
MOSTALZAB 2017 2018-04-27 O własne zasady, z wykorzystaniem SIN i GRI G4
2018 2019-02-08 O własne zasady, z wykorzystaniem SIN i GRI G4
2019 2020-02-27 O GRI G4, SIN
2020 2021-02-26 O GRI G4
2021 2022-03-10 O GRI Standards
2022 2023-03-02 O GRI Standards
2023 2024-03-14 O GRI Standards
MURAPOL 2023 2024-04-03 O nieokreślone
NETIA 2017 2018-03-01 S GRI Standards
2018 2019-02-28 S GRI Standards
2019 2020-02-27 S GRI Standards
2020 2021-03-19 S GRI Standards, własne zasady
NEUCA 2017 2018-03-16 S nieokreślone
2018 2019-03-22 S nieokreślone
2019 2020-03-19 S własne zasady, z wykorzystaniem SIN
2020 2021-03-25 S SIN
2021 2022-03-31 S SIN
2022 2023-03-28 S SIN
2023 2024-03-28 S ESRS
NEWAG 2017 2018-04-16 S S SIN
2018 2019-04-18 S S SIN
2019 2020-05-29 S S SIN
2020 2021-04-28 S S SIN
2021 2022-04-27 S S SIN
2022 2023-04-21 S S SIN
2023 2024-04-19 S S SIN
NOWAGALA 2017 2018-03-26 - O nieokreślone
2018 2019-04-30 - O nieokreślone
2019 2020-03-31 - O nieokreślone
ODLEWNIE 2018 2019-04-08 O - własne zasady
2019 2020-03-31 O - własne zasady
2020 2021-04-30 O - własne zasady
2021 2022-04-20 O - własne zasady
2022 2023-05-04 O - własne zasady
2023 2024-04-09 O - własne zasady
OEX 2017 2018-04-10 - S SIN
2018 2019-04-10 - S SIN
2019 2020-04-29 - S SIN
2020 2021-03-31 - S SIN
2021 2022-04-11 - S SIN
2022 2023-04-05 - S SIN
2023 2024-04-26 - S SIN
ONDE 2022 2023-03-30 S GRI
2023 2024-03-27 S GRI
OPENFIN 2017 2018-03-27 O O nieokreślone
2018 2019-04-24 O nieokreślone
2019 2020-04-30 O nieokreślone
OPONEOPL 2021 2012-04-06 O nieokreślone
2022 2023-04-05 O nieokreślone
2023 2024-04-29 O nieokreślone
ORANGE 2017 2018-02-20 O nieokreślone
2018 2019-02-20 O GRI G4, własne zasady, ISO 26000, zalecenia IIRC
2019 2020-02-12 O norma PN - ISO 26000, wytyczne GRI Standards, wewnętrzne narzędzie raportowania INDICIA
2020 2021-02-17 O norma PN - ISO 26000, wytyczne GRI Standards, wewnętrzne narzędzie raportowania INDICIA
2021 2022-02-16 O norma PN - ISO 26000, wytyczne GRI Standards, wewnętrzne narzędzie raportowania INDICIA
2022 2023-02-16 O norma PN - ISO 26000, wytyczne GRI Standards, wewnętrzne narzędzie raportowania INDICIA
2023 2024-02-14 O norma PN - ISO 26000, wytyczne GRI Standards, wewnętrzne narzędzie raportowania INDICIA
ORBIS 2017 2018-02-21 S S GRI G4
2018 2019-02-21 S S GRI Standards, PN-ISO 26000
2019 2020-02-20 O GRI Core
OTLOG 2017 2018-03-29 S nieokreślone
2018 2019-04-30 S własne zasady z wykorzystaniem GRI G4
2020 2021-04-30 S nieokreślone
2021 2022-04-29 S nieokreślone
2022 2023-04-25 O nieokreślone
2023 2024-04-16 O nieokreślone
OTMUCHOW 2017 2018-04-09 - O nieokreślone
2018 2019-04-10 - O SIN
2019 2020-05-15 - O SIN
2020 2021-04-03 - O SIN
2021 2022-03-31 - O SIN
2022 2023-04-28 - O SIN
2023 2024-04-30 - O SIN
OVOSTAR 2017 2018-04-20 O nieokreślone
2018 2019-04-19 O nieokreślone
2020 2021-04-23 O własne zasady
2021 2022-04-23 O własne zasady
2022 2023-05-01 O - własne zasady
2023 2024-06-05 O - własne zasady
PAMAPOL 2017 2018-04-27 S SIN
2018 2019-04-30 S własne zasady z wykorzystaniem GRI Standards
2019 2020-04-30 - S GRI core
2020 2021-03-31 - S GRI core
2021 2022-04-26 - S GRI core
2022 2023-04-26 - S GRI core
2023 2024-04-26 - S GRI core
PBG 2017 2018-04-26 - S SIN
2018 2019-05-01 - S GRI: Core
2019 2020-06-30 - S GRI Standards Core
PBKM 2020 2021-03-31 - S SIN
PCCROKITA 2017 2018-03-08 O nieokreślone
2018 2019-03-18 O nieokreślone
2019 2020-03-19 O SIN
2020 2021-03-16 O SIN
2021 2022-03-16 O SIN
2022 2023-03-20 O SIN
2023 2024-03-20 O SIN
PEKABEX 2017 2018-04-25 - O własne zasady
2018 2019-04-17 - O własne zasady
2019 2020-04-17 - O GRI Standards
2020 2021-04-22 - O GRI Standards: core
2021 2022-04-27 - O GRI Standards: core
2022 2023-04-20 - O GRI Standards: core
2023 2024-04-11 - O GRI Standards core, PN-ISO 26000
PEKAO 2017 2018-02-27 O - Oświadczenie jednostkowe: własne zasady, z wykorzystaniem GRI G4; oświadczenie skonsolidowane: objęte raportem PZU
2018 2019-02-26 Objęte raportem PZU
2019 2020-02-27 Objęte raportem PZU
2020 2021-02-25 O SIN
2021 2022-03-03 O GRI Standards core, GHG protocol
2023 2022-03-22 O GRI Standards core
2023 2024-02-02 O GRI Standards core
PFLEIDER 2017 2018-04-11 O własne zasady, z wykorzystaniem SIN i GRI G4
2018 2019-04-24 S GRI Standards Core
PGE 2017 2018-03-06 S GRI G4 + własne wskaźniki
2018 2019-03-12 S GRI G4 + własne wskaźniki
2019 2020-03-31 S GRI Standards + Global Compact + własne wskaźniki
2020 2021-03-23 S GRI Standards + własne wskaźniki
2021 2022-03-22 S GRI Standards + własne wskaźniki
2022 2023-03-21 S GRI Standards + własne wskaźniki
2023 2024-04-04 S GRI Standards + własne wskaźniki
PGNIG 2017 2018-03-14 O GRI G4 + własne wskaźniki
2018 2019-03-14 O własne zasady z wykorzystaniem GRI Standards
2019 2020-03-12 S własne zasady z wykorzystaniem GRI Standards
2020 2021-03-25 S GRI Standards, wytyczne IPIECA, wytyczne TCFD
2021 2022-03-24 S GRI Standards core, wytyczne IPIECA
PGO 2017 2018-04-27 - S własne zasady, z wykorzystaniem GRI Standards
2018 2019-04-30 - S własne zasady, z wykorzystaniem GRI Standards
2019 2020-04-30 - S własne zasady, z wykorzystaniem GRI G4, GRI Standards
PHN 2020 2021-05-01 - S SIN
2021 2022-04-27 - S SIN
2022 2023-04-26 - S SIN
2023 2024-04-30 - S SIN
PHOTON 2020 2021-03-21 S ISO 9001, ISO 14001 ISO 45001
2021 2022-03-11 S ISO 9001, ISO 14001 ISO 45001
2022 2023-04-24 S ISO 9001, ISO 14001 ISO 45001
2023 2024-04-30 S ISO 9001, ISO 14001 ISO 45001
PKNORLEN 2017 2018-03-15 S GRI G4, IIRF
2018 2019-03-21 S GRI Standards Core
2019 2020-03-19 S GRI Standards Core
2020 2021-04-15 S GRI Standards Core
2021 2021-03-31 S GRI Standards Core
2022 2023-03-10 S GRI Standards Core
2023 2024-04-25 S GRI Standards Core
PKOBP 2017 2018-03-12 S SIN
2018 2019-03-04 S SIN
2019 2020-03-12 O GRI Standards
2020 2021-04-29 O GRI Standards
2021 2022-02-24 O GRI Standards
2022 2023-03-10 O GRI Standards
2023 2024-03-07 O GRI Standards
PKPCARGO 2017 2018-03-16 O O własne zasady, z wykorzystaniem GRI G4 i wytycznych IIRC
2018 2019-03-20 O GRI, wytyczne IIRC
2019 2020-03-23 O GRI, wytyczne IIRC
2020 2021-03-31 O GRI, wytyczne IIRC
2021 2022-03-30 O GRI, wytyczne IIRC
2022 2023-04-04 S GRI, wytyczne ESG GPW
2023 2024-04-23 S ESRS
PLAY 2017 2018-02-27 O nieokreślone
2018 2019-04-16 O nieokreślone
2019 2020-02-26 O nieokreślone
POLICE 2017 2018-04-19 objęte raportem GRUPAAZOTY
2018 2019-04-25 objęte raportem GRUPAAZOTY
2019 2020-04-08 objęte raportem GRUPAAZOTY
2020 2021-04-15 objęte raportem GRUPAAZOTY
2021 2022-04-27 objęte raportem GRUPAAZOTY
2022 2023-03-30 objęte raportem GRUPAAZOTY
2023 2024-04-29 objęte raportem GRUPAAZOTY
POLIMEXMS 2017 2018-04-13 - S GRI G4 rozszerzony
2018 2019-04-12 - S GRI Standards
2019 2020-04-12 - S GRI G4 rozszerzony
2020 2021-04-29 - S GRI G4 rozszerzony
2021 2022-04-23 - S GRI G4 rozszerzony
2022 2023-04-24 - S GRI
2023 2024-04-29 - S GRI
PRAGMAFA 2023 2024-04-17 S - nieokreślone
PRIMETECH 2018 2019-04-17 objęte raportem FAMUR
2019 2020-04-17 objęte raportem FAMUR
2020 2021-03-29 objęte raportem FAMUR
2021 2022-04-08 objęte raportem FAMUR
2022 2023-04-24 objęte raportem GRENEVIA
PROTEKTOR 2017 2018-04-29 - O SIN
2018 2019-04-30 - O SIN
2019 2020-05-09 - O SIN
2020 2021-04-30 - O SIN
2021 2022-04-29 - O SIN
PULAWY 2017 2018-04-19 objęte raportem GRUPAAZOTY
2018 2019-04-30 objęte raportem GRUPAAZOTY
2019 2020-04-08 objęte raportem GRUPAAZOTY
2020 2021-04-15 objęte raportem GRUPAAZOTY
2021 2022-04-27 objęte raportem GRUPAAZOTY
2022 2023-03-30 objęte raportem GRUPAAZOTY
2023 2024-04-29 objęte raportem GRUPAAZOTY
PZU 2017 2018-03-13 O GRI, IIRC
2018 2019-03-15 O GRI Standards, suplement sektorowy GRI G4 dla usług finansowych, PN-ISO 26000
2019 2020-03-15 S GRI Standards, IIRC, wytyczne KE, wytyczne TCFD
2020 2021-03-25 S GRI Standards, IIRC, wytyczne KE, wytyczne TCFD
2021 2022-03-24 S GRI Standards core, IIRC, wytyczne KE, wytyczne TCFD
2022 2023-03-30 S GRI Standards core, IIRC, wytyczne KE, wytyczne TCFD
2023 2024-03-20 S GHG Protocol, rozporządzenie Delegowane Komisji (EU) 2021/2139 i rozporządzenie uzupełniające Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852
QUMAK 2017 2018-04-27 O O SIN
RADPOL 2017 2018-04-18 O - SIN
2018 2019-04-03 O - SIN
2019 2020-03-31 O - SIN
2020 2021-03-18 O - SIN
RAFAKO 2017 2018-04-05 objęte raportem PBG
2018 2019-04-30 objęte raportem PBG
2019 2020-06-30 S GRI Standards Core
2020 2021-04-29 S GRI Standards Core
2021 2022-04-28 S GRI Standards Core
2022 2023-04-28 S GRI Standards Core
2023 2024-04-30 S GRI Standards Core
RAFAMET 2017 2018-04-27 - O nieokreślone
2018 2019-04-24 O O nieokreślone
2019 2020-04-08 O O nieokreślone
2020 2021-04-16 O O nieokreślone
2021 2022-04-27 O O nieokreślone
2022 2023-04-28 O O nieokreślone
RAINBOW 2017 2018-04-29 O O nieokreślone
2018 2019-04-30 S S własne zasady z wykorzystaniem GRI G4
2019 2020-06-30 S własne zasady, z wykorzystaniem GRI G4
2020 2021-04-30 S własne zasady, z wykorzystaniem GRI G4
2021 2022-04-29 S własne zasady, z wykorzystaniem GRI G4
2022 2023-04-28 S własne zasady, z wykorzystaniem GRI G4
2023 2024-04-19 S własne zasady, z wykorzystaniem GRI G4
RAWLPLUG 2017 2018-03-23 - O nieokreślone
2018 2019-03-22 O nieokreślone
2019 2020-03-20 O nieokreślone
2020 2020-03-20 O nieokreślone
2021 2022-03-24 O nieokreślone
2022 2023-03-24 O nieokreślone
2023 2024-03-29 O nieokreślone
REDAN 2017 2018-04-24 - S SIN + GRI G4
2018 2019-04-30 - S SIN + GRI G4
2019 2020-06-30 - S SIN + GRI G4
RELPOL 2017 2018-04-25 - O GRI G4
2018 2019-04-25 - O własne zasady z wykorzystaniem GRI G4
2019 2020-04-28 - O własne zasady z wykorzystaniem GRI G4
2020 2021-04-28 - O własne zasady z wykorzystaniem GRI G4
2021 2022-04-28 - O własne zasady z wykorzystaniem GRI Standards core
2022 2023-04-27 - O własne zasady z wykorzystaniem GRI Standards core
2023 2024-03-25 - O własne zasady z wykorzystaniem GRI Standards core
REMAK 2017 2018-02-16 O - nieokreślone
2018 2019-02-28 O - nieokreślone
2019 2020-02-28 O - nieokreślone
2020 2021-03-03 O - nieokreślone
2021 2022-03-03 O - nieokreślone
2022 2023-03-03 O - nieokreślone
2023 2024-03-04 O - nieokreślone
ROPCZYCE 2017 2018-02-28 - O własne zasady, z wykorzystaniem SIN i GRI
2018 2019-03-25 - O własne zasady, z wykorzystaniem SIN i GRI
2019 2020-04-28 - O własne zasady, z wykorzystaniem SIN i GRI
2020 2021-03-01 - O własne zasady, z wykorzystaniem SIN i GRI
2021 2022-03-10 O O własne zasady, z wykorzystaniem wytycznych KE, SIN i GRI
2022 2023-04-21 O O własne zasady, z wykorzystaniem wytycznych KE, SIN i GRI
2023 2024-03-27 O O własne zasady, z wykorzystaniem wytycznych KE, SIN i GRI
RYVU 2023 2024-03-13 S - własne zasady
SANOK 2017 2018-03-20 S S własne wskaźniki (SRC), wykorzystane też wytyczne GRI G4
2018 2019-03-19 S S własne wskaźniki (SRC), wykorzystane też wytyczne GRI G4 oraz SIN
2019 2020-04-28 S własne wskaźniki (SRC), wykorzystane też wytyczne GRI G4 oraz SIN
2020 2021-03-26 S własne wskaźniki (SRC), wykorzystane też wytyczne GRI Standards oraz SIN
2021 2022-03-25 S własne wskaźniki (SRC), wykorzystane też wytyczne GRI Standards oraz SIN
2022 2022-03-24 S własne wskaźniki (SRC), wykorzystane też wytyczne GRI Standards oraz SIN
2023 2024-03-22 S GRI Standards oraz SIN
SANPL 2018 2019-02-22 O GRI Standards
2019 2020-02-20 O GRI Standards core
2020 2021-02-23 O GRI Standards core
2021 2022-02-23 O GRI Standards core
2022 2023-02-22 O GRI Standards core
2023 2024-02-16 O GRI Standards, GRI G4, inne (m.in. SASB, UN Global Compact)
SECOGROUP 2017 2018-04-26 S S własne zasady, z wykorzystaniem GRI G4: Core
2018 2019-04-24 O O własne zasady, z wykorzystaniem GRI i SIN
2019 2020-04-22 O O własne zasady, z wykorzystaniem GRI i SIN
2020 2021-04-22 O O własne zasady, z wykorzystaniem GRI i SIN
2021 2022-04-22 O O własne zasady, z wykorzystaniem wytycznych KE, GRI i SIN
2022 2023-04-27 O O własne zasady, z wykorzystaniem wytycznych KE, GRI i SIN
2023 2024-04-24 O O własne zasady, z wykorzystaniem wytycznych KE, GRI i SIN
SELENAFM 2017 2018-04-20 - O SIN
2018 2019-04-26 - O SIN
2019 2020-05-15 - O SIN
2020 2021-04-23 - O SIN
2021 2022-05-02 - O SIN
2022 2023-04-21 - O własne z SIN
2023 2024-04-17 - O własne z SIN
SELVITA 2022 2023-03-30 - S własne zasady
2023 2024-03-27 - S własne zasady
SNIEZKA 2017 2018-04-25 S własne zasady, z wykorzystaniem GRI G4 core
2018 2019-03-29 S nieokreślone
2019 2020-03-27 O nieokreślone
2020 2021-03-29 O nieokreślone
2021 2022-03-07 O nieokreślone
2022 2023-03-14 O nieokreślone
2023 2024-03-26 O ESRS, własne zasady
SOLAR 2017 2018-04-27 O O własne zasady
2018 2019-03-29 O własne zasady
2019 2020-03-31 O własne zasady
2020 2021-04-26 O własne zasady
2021 2022-03-31 O własne zasady
2022 2023-03-31 O własne zasady
SOPHARMA 2017 2018-03-29 S nieokreślone
2018 2019-04-25 S nieokreślone
2019 2020-04-30 S nieokreślone
2020 2021-04-28 S nieokreślone
2021 2022-04-27 S nieokreślone
2022 2023-04-28 S nieokreślone
2023 2024-04-25 S nieokreślone
STSHOLDING 2022 2023-03-22 - S GRI Standards, wytyczne GPW
STELMET 2017/2018 2019-01-29 S SIN
2018/2019 2020-01-23 S SIN
SYGNITY 2017/2018 2019-01-15 S SIN
2018/2019 2019-12-18 S SIN
2019/2020 2020-12-17 S SIN
2022 2022-12-14 S własne z SIN
2023 2024-03-21 S SIN
STALPROD 2017 2018-04-27 O SIN
2018 2019-04-30 O O SIN
2019 2020-04-30 O O SIN
2020 2021-04-30 O O SIN
2021 2022-04-29 O O SIN
2022 2023-04-28 O O SIN
2023 2024-04-30 O O SIN
STALPROFI 2019 2020-04-20 S SIN
2020 2021-04-29 S SIN
2021 2022-04-29 S SIN
2022 2023-04-28 S SIN
2023 2024-04-26 S SIN
TARCZYNSKI 2017 2018-04-27 O O własne zasady, z wykorzystaniem SIN i GRI
2018 2019-03-29 O O własne zasady, z wykorzystaniem SIN i GRI
2019 2020-04-30 O O własne zasady, z wykorzystaniem wytycznych KE, SIN i GRI
2020 2021-04-30 O O własne zasady, z wykorzystaniem wytycznych KE, SIN i GRI
2021 2022-04-29 O O własne zasady, z wykorzystaniem wytycznych KE, SIN i GRI
2022 2023-04-28 O O własne zasady, z wykorzystaniem wytycznych KE, SIN i GRI
2023 2024-04-30 O O własne zasady, z wykorzystaniem wytycznych KE, SIN i GRI
TAURONPE 2017 2018-03-13 O O nieokreślone
2018 2018-04-03 O O nieokreślone
2019 2020-04-20 S GRI Standards core
2020 2021-03-31 S GRI Standards core
2021 2022-03-30 S GRI Standards core
2022 2023-03-29 S GRI Standards core
2023 2024-04-18 S GRI Standards, ESRS, Global Compact, wytyczne GPW
TIM 2019 2020-04-22 - O GRI Standards
2020 2021-04-21 - O GRI Standards
2021 2022-04-26 - O GRI Standards
2022 2023-04-25 - O GRI Standards
2023 2024-04-24 - O GRI Standards
TORPOL 2017 2018-03-23 - S GRI G4 core + suplement branżowy
2018 2019-03-15 - S GRI Standards
2019 2020-03-13 - S GRI Standards
2020 2021-03-12 S GRI Standards core
2021 2022-03-11 S GRI Standards core
2022 2023-03-10 S GRI Standards core
2023 2024-03-22 S GRI Standards core
TOYA 2023 2024-03-28 - S GRI Standards
TRAKCJA 2017 2018-03-28 O O GRI G4
2018 2019-04-30 S własne zasady, z wykorzystaniem normy PN-ISO 26000
2019 2020-04-22 S własne zasady, z wykorzystaniem normy PN-ISO 26000
2020 2021-04-15 S własne zasady, z wykorzystaniem normy PN-ISO 26000
2021 2022-04-27 S własne zasady, z wykorzystaniem normy PN-ISO 26000
2022 2023-04-25 S nieokreślone
2023 2024-04-18 S nieokreślone
TSGAMES 2023 2024-03-22 S ESRS
TXM 2017 2018-04-19 objęte raportem REDAN
2018 2019-04-30 objęte raportem REDAN
2019 2020-06-30 S SIN + GRI G4
2020 2020-06-30 S - SIN + GRI G4
UNIBEP 2017 2018-03-30 S GRI G4: Core
2018 2019-03-28 S GRI Standards: Core
2019 2020-04-20 S GRI Standards: Core
2020 2021-04-20 S GRI Standards: Core
2021 2022-04-07 S GRI Standards: Core
2022 2023-04-27 S GRI Standards: Core, wytyczne TCFD, wytyczne EPRA
2023 2024-04-18 S GRI Standards: Core, wytyczne TCFD, wytyczne EPRA
UNIMOT 2021 2022-04-04 - S GRI Standards
2022 2023-04-20 S GRI Standards
2023 2024-04-24 S GRI Standards
URSUS 2017 2018-04-30 O SIN
2018 2019-04-25 S SIN
2019 2020-06-26 S SIN
2020 2021-04-30 S nieokreślone
VERCOM 2023 2024-03-26 S nieokreślone
VISTULA 2017 2018-03-21 O własne zasady
VOXEL 2021 2022-04-11 - S własne zasady
2022 2023-03-28 - S własne zasady
2023 2024-04-04 - O własne zasady
VRG 2018 2019-03-19 O własne zasady, z wykorzystaniem GRI Standards i SIN
2019 2020-03-31 S własne zasady, z wykorzystaniem GRI Standards i SIN
2020 2021-04-16 O własne zasady, z wykorzystaniem GRI Standards i SIN
2021 2022-04-08 S własne zasady, z wykorzystaniem GRI Standards i SIN
2022 2023-04-04 S własne zasady, z wykorzystaniem GRI Standards i SIN
2023 2024-04-11 S własne zasady, z wykorzystaniem GRI Standards i SIN
WARIMPEX 2017 2018-04-26 - O NaDiVeG (ustawa o zrównoważonym rozwoju i poprawie różnorodności)
2018 2019-04-25 - O NaDiVeG (ustawa o zrównoważonym rozwoju i poprawie różnorodności)
2019 2020-04-24 - O NaDiVeG (ustawa o zrównoważonym rozwoju i poprawie różnorodności)
2020 2021-04-27 - O NaDiVeG (ustawa o zrównoważonym rozwoju i poprawie różnorodności)
2021 2022-04-27 - O NaDiVeG (ustawa o zrównoważonym rozwoju i poprawie różnorodności)
2022 2023-04-21 - O NaDiVeG (ustawa o zrównoważonym rozwoju i poprawie różnorodności)
2023 2024-04-30 - O NaDiVeG (ustawa o zrównoważonym rozwoju i poprawie różnorodności)
WASKO 2017 2018-04-27 - O nieokreślone
2018 2019-04-25 - O nieokreślone
2019 2020-04-29 - O nieokreślone
2020 2021-04-30 - O nieokreślone
2021 2022-04-29 - O własne zasady
2022 2022-04-27 - O własne zasady, wytyczne KE
2023 2024-04-26 - O SIN
WAWEL 2017 2018-03-19 S - SIN
2018 2019-03-19 S - SIN
2019 2020-03-13 S - SIN
2020 2021-02-26 S - SIN
2021 2022-03-15 S - SIN
2022 2023-03-17 S - SIN
2023 2024-03-18 S - SIN
WIELTON 2017 2018-03-28 S GRI G4: Core
2018 2019-04-16 S SIN
2019 2020-04-30 S SIN
2020 2021-04-27 S SIN
2021 2022-04-13 S GRI Standards
2022 2023-04-19 S GRI Standards
2023 2024-04-25 S GRI Standards
WIRTUALNA 2017 2018-03-28 - O GRI Standards
2018 2019-03-26 - O GRI Standards
2019 2020-03-12 - O GRI Standards
2020 2021-03-30 - O GRI Standards
2021 2022-03-22 - O GRI Standards
2022 2023-04-13 - O GRI Standards
2023 2024-03-26 - O ESRS
WISTIL 2017 2018-04-27 - S SIN
WOJAS 2017 2018-04-25 S własne zasady, z wykorzystaniem GRI G4 core
2018 2019-04-25 S własne zasady, z wykorzystaniem GRI Standards: core
2019 2020-05-29 S własne zasady, z wykorzystaniem GRI Standards: core
2020 2021-04-30 S własne zasady, z wykorzystaniem GRI Standards: core, IIRC
2021 2022-04-29 S własne zasady, z wykorzystaniem GRI Standards: core, IIRC
2022 2022-04-29 S własne zasady, z wykorzystaniem GRI Standards: core, IIRC
2023 2024-04-26 S własne zasady, z wykorzystaniem GRI Standards: core, IIRC
WORKSERV 2017 2018-04-27 O nieokreślone
2018 2019-05-01 O nieokreślone
2019 2020-06-30 O nieokreślone
2020 2021-04-30 O nieokreślone
XTB 2021 2022-03-09 - S nieokreślone
2022 2023-03-23 - S SIN
2023 2024-03-28 - S SIN
ZAMET 2017 2018-04-27 S SIN
2018 2019-04-29 S własne zasady, inspirowane SIN
2019 2020-06-26 - S własne zasady, inspirowane SIN
2020 2021-04-30 - S własne zasady, inspirowane SIN
2021 2022-04-29 - S własne zasady, inspirowane SIN
2022 2023-04-28 - S własne zasady, inspirowane SIN
2023 2024-04-30 - S własne zasady, inspirowane SIN
ZEPAK 2017 2018-04-19 O O własne zasady, inspirowane PN-ISO 26000, GRI G4 oraz suplementem branżowym, GRI Standards
2018 2019-04-30 O O własne zasady, inspirowane PN-ISO 26000, GRI G4 oraz suplementem branżowym, GRI Standards
2019 2020-04-03 O O GRI G4
2020 2021-04-19 O O własne zasady, inspirowane normą PN-ISO 26000, wytyczne GRI G4 /standard GRI Standards, suplementy sektorowe GRI G4
2021 2022-04-30 O O GRI Standards, norma PN-ISO 26000, suplementy sektorowe GRI G4
2022 2023-04-27 O GRI Standards, norma PN-ISO 26000, suplementy sektorowe GRI G4
2023 2024-04-30 O GRI Standards, ESRS
ZPUE 2017 2018-04-30 O O GRI G4
2018 2019-04-30 S S SIN
2019 2020-03-31 S S SIN
2020 2021-04-30 S S własne zasady oparte na SIN
2021 2022-04-29 S S własne zasady oparte na SIN
ZUE 2017 2018-04-30 O SIN
2018 2019-03-28 O SIN
2019 2020-03-16 O SIN
2020 2021-03-25 O SIN
2021 2022-03-02 O SIN
2022 2023-03-21 O SIN
2023 2024-03-26 O SIN
ŻYWIEC 2017 2018-02-12 S własne zasady, z wykorzystaniem GRI G4: Core
2018 2019-02-13 S własne zasady, z wykorzystaniem GRI G4: Core
2019 2020-02-12 S własne zasady, z wykorzystaniem GRI G4: Core
2020 2021-02-24 S własne zasady, z wykorzystaniem GRI Standards
2021 2022-02-16 S własne zasady, z wykorzystaniem GRI Standards
2022 2023-02-15 S własne zasady, z wykorzystaniem GRI Standards

Informacje dodatkowe:

1) Raport zintegrowany opublikowany przez PLL w maju 2018 r., opracowany zgodnie ze standardem GRI Standards Core i poddany zewnętrznej weryfikacji.

2) Raport odpowiedzialnego biznesu Grupy Kapitałowej Idea Bank za rok 2017 opublikowany na stronie internetowej, sporządzony zgodnie ze standardem GRI G4 i zawierający odniesienia do SDGs.

3) Wersja online raportu odpowiedzialności Grupy Agora.